Medlemsundersökning

Få insikter om vad det är som gör dina medlemmar nöjda genom att få direkta, kvantifierbara och detaljerade svar om sådant de gillar och områden där de anser att det finns förbättringspotential.

Att få feedback från dina aktiva medlemmar är viktigt för klubbledningen och för att ta reda på hur du kan göra medlemsupplevelsen så positiv som möjligt. Därför har vi byggt denna undersökning som en samling av både ja och nej-frågor, fritextfält för egna kommentarer och flervalsfrågor, tillsammans med en mängd frågor på en skala mellan 1 och 10. På så sätt vet vi säkert vad dina medlemmar gillar respektive eventuellt inte gillar med klubben. Frågorna täcker själva golfbanan, klubbatmosfären, kvaliteten på klubbhuset, lektionerna som erbjuds, andra sporter som erbjuds, och naturligtvis mat och dryck som är tillgängligt för våra medlemmar. Tydliga svar gör att du får en tydlig bild av medlemsupplevelsen och kan fokusera på det som du gör bättre och arbeta på det som du skulle kunna göra bättre.

Vanliga frågor

Gör dig redo att ta en närmare titt

Players 1st är den snabbast växande kundupplevelsehanteringslösningen som är utformad specifikt för golfklubbar.

Boka demo