Gästundersökning

Gäster är en stor del av intäktskakan och att förstå dem bättre kan vara värdefullt för att kunna konvertera till nya affärer. Använd därför denna undersökning som en chans för att lära dig mer om deras övergripande upplevelse.

Oavsett om de kommer in för ett kort besök eller som en återkommande gäst till en vän som är medlem, hjälper den här undersökningen dig att lyckas kurera gästupplevelsen och varför du eventuellt inte gör det. Denna undersökning är av en blandning av flervalsfrågor, kommentarsfält, betyg från 1 till 10, och enkla ja eller nej-frågor för att skapa en bättre bild av hur dina gäster upplever din klubb, så att du kan lära dig vad du ska betona extra och vilka områden som måste förbättras. Med den här undersökningen kan du samla in värdefulla synpunkter från dina gäster om din klubb, servicen du tillhandahåller, mat- och dryckesalternativ med mera. Det är också värdefull att få en bättre uppfattning om vilken koppling dina gäster har till andra klubbar för att kunna jämföra dem med din klubb.

Vanliga frågor

Gör dig redo att ta en närmare titt

Players 1st är den snabbast växande kundupplevelsehanteringslösningen som är utformad specifikt för golfklubbar.

Boka demo